Verksamhet och historia


Sammanställt av Barbro Holmlund 2017


Verksamheten i byagårdsföreningen


• Styrelsemöten med Byagårdstyrelsen 6-7 ggr /år

• ”Söndagsmöten” 6-7 ggr /år för alla som har någon anknytning till byn

• Dagordning och protokoll vid varje möte

• Arbets- och trivselkvällar varje torsdagskväll

• Forskning och nedteckning av byns och bybornas historia

• Sommarcaféer med klädförsäljning, loppis och utställningar

• Arrangemang till Påsk Valborg Midsommar Jul

• Boulespel måndagskvällar juni - aug

• Herrfester och Damfester för alla i byn med omnejd årligen

• Årliga arbetsdagar i maj och oktober med fika och lunchFinansiering av vår verksamhet t o m verksamhetsåret 2013
(drift och underhåll mm av våra byggnader)


• Allt arbete är ideellt

• Sommarcaféer med utställningar

• Uthyrning av rum, lägenhet och stuga

• Uthyrning av campingplatser på fritidsområdet

• Stödjande medlemskap

• Försäljning av 4 st fotoskivor ”Ramsele- Min barndoms by ” ”Det var ju inte länge sén ” ” Så var det då” ”Visst minns vi hur det var” Totalt c:a 1900 gamla foton

• Loppisförsäljning av varor som skänkts av bybor och bekanta till oss bybor.


Byåldermän i Ramsele

1936

Agas Nordvall

1949

Oskar Eriksson

1959

Manfred Björklund

1981

Hilmer Forsgren

1990

Helge Aggevall

1993

Nisse Nordvall

1999

Barbro Holmlund

2007

Jon Forsgren

Historia


1738

Förste nybyggaren, Olof Olofsson i Grisbacka, kommer till Ramsele och bygger 1739 sitt hus på en udde ”Skatan” som låg ute i Umeälven där nuvarande campingområdet finns. Innan bebyggelsen satte fart hade samerna området som renbetesplats.

1896-1898

Laga skifte genomfördes i Ramsele.

1897

Vid Laga Skifte avsätter Ramsele Byamän samfälld mark till en tomt för bygge av en skola.

1898

Bönderna i byn bygger skolhuset tillsammans med bönder i närliggande byar och detta skolhus

har sedan dess ägts av byn

1943

Den första skjutbanan byggs. Ramselefors Skytteförening bildas

1948

Lokal för barnbespisning iordningställs i skolan

1951

Skolsal för lågstadiet inreds på övre planet

1955

Inreds en träslöjdsal på övre våningen

1957

Skolan renoveras, wc installeras

1957

Invigs bron över Umeälven

1959

Ommålning av skolhuset (Kostnad 1570 kr)

1963

Stängs skolan

1965

Nordvalls Livs går i graven

1965

Iordningställs fritidsområdet ”Alma-grundet”

1970

Uthuset med torrdass flyttas från skolområdet

1971

Ombildas skolan till byagård och Ramsele Byagårdsförening bildas

1995

Renovering av övre planet i Byagården, två duschar installeras i gamla

kapprummet

1996

Ny vattenledning grävs till Byagården

1998

Nytt plåttak och ny yttertrappa till Byagården

(100-årsfest i byagården för Skolan och Laga skifte)

1999

Målning av byagårdens fasad

Inköp av Veras hus och Holgers Boa 29 dec.

2000

Renovering av nedre plan i Veras hus. Gamla butiken renoveras och caférum

inreds. Kök och toalett installeras.

Trekammarbrunn installeras.

Kontor inreds. Inköp av kopiator, dator och lamineringsmaskin.

Helrenovering av Holgers Boa, installation av kök och

handikappanpassad dusch och wc.

10 dec. Landshövdingen inviger projektet ”Ramsele - Byn Mitt i Naturen”

Ramsele utses till ”Året By 2000”

Egen logotype

Ny Ramselebroschyr

Vägverkets skylt med ”BYAGÅRD”sätts upp

2001

Helrenovering av nedre planet i byagården, gamla golvet rivs upp, ny isolering

och nytt golv, byte av boasering, tapetsering, nytt kök, ny ytterdörr

Vägskylt med Ramseles logotype tillverkas och sätts upp intill E:12 an.

2002

Ramseles hemsida upprättas www.ramsele.net.

Ny dränering och gummiduk runt sockeln i Veras hus

Handikappfiskebrygga vid Almagrundet sätts upp.

Bagarstugebygget påbörjas.

Ny dator i Veras kontor

Påbörjas insamling och scanning av gamla foton från bygden

2003

Bagarstugan färdigställs.

Kök och rum i Holgers Boa målas och tapetseras.

Nytt plåttak och nya takrännor på Holgers Boa. Fasaden målas.

Stor skylt med ”Ramsele Byagård” sätts upp nedanför Byagården.

Boulebanor byggs på Almagrundet

2004

Installation av bergvärme och ny yttertrappa till Veras hus

Ny spis och microugn i byagården.

Ny bya-anslagstavla

Aluminiumbåt för uthyrning inköps till Almagrundet

Hemsidan och Ramselebroschyr översätts till engelska och tyska

2005

Industridiskmaskin installeras i byagårdsköket

Luftvärmepump installeras i stora salen

Tak byggs över yttertrappan i byagården

Gungor, rutschkana, sandlåda och kompostlåda byggs på byagårdstomten

Inköp av studsmatta.

Bredband installeras i byn och i Veras hus

Ny dator och laserfärgskrivare till kontoret

2006

Nytt yttertak på Veras hus, inplåtning av skorstenen, byte av källarfönster samt

målning av fasaden på Veras hus och garage.

Bredband dras till mellan Veras hus och byagården.

Lekredskap på fritidsområdet renoveras och flyttas närmare servicehuset

Handikappramper byggs till Byagården och Veras hus

Inköp av traktorgräsklippare

Uppsättning av grillkåta på Almagrundet

2007

Installation av tvättmaskin för hyresgäster (i Veras hus)Tvättstugan målas

Målning av fönstren i Byagården

Parkeringsplats nedanför byagården iordningställs gm breddning av byavägen

Färdigställande av källarfönster i Veras hus

Förbättring av gräsytor runt Byagården

Nya lekredskap byggs på byagårdstomten (en stor trälastbil).

Färdigställande av grillkåtan med bl.a. handikappramp

2008

Nytt, handikappanpassat servicehus på fritidsområdet med elektricitet, kök och

wc / dusch

Målning av grillkåtan på Almagrundet

Tvättbänk i tvättstugan i Veras hus inköps och monteras

2009

Servicebyggnaden på Almagrundet färdigställs. Bygget av vedförråd/torrrdass

påbörjas

Installation av hörselslinga i byagården. Akustikplattor i stora salen

Byns slogan ”Ramsele – Mitt i Naturen” varumärkessäkras i Patent –och

registreringsverket

”Valborg och Bertil Winkkas stiftelse efter Umeälvens dalgång” bildas med säte

i Ramsele

2010

Trappan i Veras hus restaureras och målas

Vedförrådet/torrdasset på campingområdet inreds och fasaden målas.

Ett trasigt fönster i caférummet byts ut.

2011

Lekställning inköps och monteras på campingområdet under vårarbetsdagen.

Gungställning till campingområdet inköps och skall

under vårarbetsdagen 2012 monteras bredvid lekställningen.

Grunden är grävd och sand påfyllt där ställningen skall monteras.

Byte av handfat på övre våningen i byagården

55 tums Tv inköps till byagården

2012

Ny gungställning monteras på campingområdet. Nytt tält inköps till Veras

Café. Trafikverkets skyltning av campingen ”Almagrundet” vid väg E12 och in

till byn.

Område för ny badplats grävs på Almagrundet, sand fylls på område

2014

Muddring av badviken. Piren byggs. Stenskoning runt fritidsområdet.

Båtramp byggs

Alla fönster byts ut på byagården, östra fasaden isoleras och byts ut,

ny brandbalkong med stege. Innertak på övre våningen isoleras med lösull.

19 juli arrangeras en Kulturdag i Byagården i samarbete med

Valborg och Bertil Wiinkas stiftele inom Umeälvens dalgång.

Fastigheten med Veras Café och tillhörande garage säljs, därmed upphör

uthyrningen i denna fastighet.

2016

Rökdetektorer installeras i byagården, brandsäkra dörrar monteras

på övre våningen. Östra fasaden målas om. Ny gräsklippare inköps

Då Byagården nu brandsäkrats kan uthyrning av 5 bäddar i det stora rummet

och 4 bäddar i det mindre rummet erbjudas from sommaren 2017.

1950 fanns i byn:

-24 bönder och småbrukare

-3 bilägare (Agas Nordvall Helge Aggevall Hilmer Forsgren )

-omkring 150 invånare i Ramsele


I byn fanns fram till 50-60-talet:

• Skola

• Lanthandel

• Rävfarm

• Post med bokutlåning (boklådor)

• Skomakare

• Tunnbrödsbageri (småskalig)

• Målare

• Äggproducent (småskalig)

• Hemsömmerska

• Telefonväxel

• Smed

• Sågverk

• Färja över Umeälven

• Två busslinjer


    Inget av detta finns kvar i dag


Ramsele och Rambo 2017


46 fastigheter varav

24 nyttjas permanent av 46 personer.

22 nyttjas av fritidsboende.

Utställningar som hållits i byn


2000

”Vattenkraft” En stor fotoutställning lånad av länsmuseet med foton

från Bertil Ekholtz fotodokumentation av tiden före, under och efter

kraftverksutbyggnaden i Umeälven. Bertil Ekholtz inviger

utställningen

2001

”Fågelliv”, lånad av länsmuseet, med foton av naturfotograf Jörgen

Wiklund och texter av ornitolog Christer Olsson. Christer Olsson

deltar vid invigningen och berättar om fågellivet i vår region

2002

Förklädesutställning Insamlade gamla förkläden som monterats och ställts ut i Veras lägenhet.

Fotoutställning ”Ramsele – Min Barndoms By” Fotoförstoringar av gamla foton som insamlats och scannats. Foton från Ramsele. Cd-skiva med 591 bilder

2003

Bonadsutställning. Gamla, handbroderade bonader som insamlats och monterats upp i Veras Café och lägenhet.

Fotoutställningen ” Så var det då…” Fotoförstoringar av gamla foton som insamlats och scannats.

Foton från från Ramsele och närliggande byar Cd-skiva med 629 bilder

2004

Utställning av gamla hattar, väskor klänningar från 1900 – 1970 talet som samlats ihop i bygden och monterats upp i Veras Lägenhet. Demonstration av spånrivning under Ramseledagen

Hantverksutställning i Bagarstugan och i Holgers Boa

2005

Samma utställning som 2004 med hattar, väskor och klänningar. Visning av gamla slagjärn och gamla traktorer samt demonstration av stockborrning (vattenrännor).

Fotoutställningen ”Det var ju inte länge sen….” Fortsatt insamling och scanning av gamla foton från Ramselebygden Cd- skiva med 461 bilder

2006

”Litet Skolmuseum” i Byagården. Grytlappsutställning i Veras kök

2007

”Barnens år i Ramsele”

Utställning av gamla leksaker i Veras Butik.

Fotoutställning av barn med anknytning till Ramsele.

Gamla foton från bygden

Bygge och installation av en stor trälastbil på lekområdet bakom

Byagården.

2008

Utställning av bruksföremål från bonde- och samekulturen

Leksaksutställning

Fotoutställning av gamla och nytillkomna foton från bygden (I dag finns

c:a 1900 foton på fyra cd-skivor)

2009

Konstutställning av Arne Åström, uppvuxen i Ramsele

Hantverksutställning med försäljning av hantverkare med anknytning till

Fotoutställning med bl.a. foton från senaste cd-skivan ”Visst minns vi hur

det var ..”

2010

Utställning ” Bröllopsminnen” Fotoutställning med bröllopsfoten.

Konstutställning. Visning av Stiftelsen Wiinkas hus och kulturföremål

2011

Fotoutställning Ekholtz fotoförstoringar från tiden kring

Vattenkraftsutbyggnaden. Lånad av länsmuseet.

Flygfotoutställning med foton från Ramsele med omnejd.

Fotoförstoringar med gamla foton från bygden

Konstutställning i bagarstugan med amatörkonstnärer

Utställning av gamla skolplanscher med beskrivande text

2012

Utställning av skolslöjd. Fotoutställningen ”Barn i Ramsele”

Margoths tantmuseum invigs

Fotoförstoringar med gamla foton från bygden

Raamasuenne kulturområde färdigställs.